Corporate

Tshering Chhokie
Head
Ngawang Choden
Dy. Manager
Kinley Tenzin
Curator
Sonam Wangmo
Front Desk