Philately Division

Norbu Zangmo Dorji
Head
Tashi Wangchuk
Philatelic Designer
Dechen Zangmo
Asst. Manager
Wangchen
Supervisor
Sonam Pelden
Supervisor
Sarita Gurung
Dy. Supervisor
Sonam
Dy. Supervisor
Sangay Chezom
Postal Assistant-I
Choki
Postal Assistant-I
Reeta Gurung
Postal Assistant-I